Fondsen & stichtingen


Met dank aan de steun van de volgende fondsen en stichtingen heeft het Watersnoodmuseum diverse projecten kunnen realiseren. Sluit het werk van het Watersnoodmuseum aan bij de doelstellingen van uw fonds en heeft u interesse in samenwerking? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij denken graag met u mee.

Lijst begunstigers met korte omschrijving van projectsteun

Vriendenloterij
De Vriendenloterij steunt, als de cultuurloterij van Nederland, goede doelen en culturele organisaties die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed in Nederland. In het kader van het bijzondere herdenkingsjaar heeft de Vriendenloterij in 2018 met een eenmalige schenking een waardevolle bijdrage geleverd aan de vernieuwing en herinrichting van het museum.

Mondriaan Fonds
In het Mondriaan Fonds hebben we een partner gevonden die oog heeft voor het verhaal van de watersnoodramp, maar tegelijk ook de urgentie deelt om aandacht te hebben voor de actuele en toekomstige uitdagingen van het veranderende klimaat. Het fonds draagt bij aan het Jeugdwatersnoodmuseum, om zo de jonge generatie kennis te laten maken met het verhaal van de Watersnoordramp. In 2017 droeg het fonds bij aan de fototentoonstelling ‘Jakarta, de mensen achter de zeemuur’ met fotografe Cynthia Bol.

Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt vele projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Vanuit de gedeelde ambitie om herinneringen aan de Watersnoodramp van 1953 levend te houden en klimaatbewustzijn in Nederland te stimuleren droegen ze bij aan diverse projecten. In 2018 droeg het fonds bij aan de Verhalenbibliotheek ‘Verhalen over Water’ en in 2019 steunt het fonds de tentoonstelling ‘Watersnood door ‘Klimaatverandering’.

VSBfonds
Het VSBfonds steunt kunst & cultuur in een breed werkveld, waarbij de focus ligt op publiek en deelnemers. Dankzij een bijdrage van het VSBfonds is het Vierde Caisson volledig heringericht met de tentoonstelling ‘Het water blijft komen. Vechten tegen de vloed van morgen’.

Stichting Renesse
De Stichting Renesse ondersteunt organisaties en activiteiten die zich, binnen de gemeente Schouwen-Duiveland, inzetten voor recreatie, toerisme, cultuur, educatie en sport. Als betrokken partner steunt Stichting Renesse in 2019 de uitbreiding van het museum met het Vijfde Caisson, als fysieke locatie voor het kenniscentrum en de museumbrasserie. Eerder droeg de stichting bij aan de ontwikkeling van een aanlegsteiger voor rondvaartboten in de Oosterschelde en diverse culturele projecten.

BPD Cultuurfonds
Het BPD Cultuurfonds levert een bijdrage aan de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte door kunst- en cultuurprojecten te ondersteunen. In 2018 droeg het fonds bij aan een unieke overzichtstentoonstelling over het rampgebied na de Watersnoodramp in 1953, met beelden van fotografen als Ed van der Elsken, Eva Bësnyo, Dolf Kruger en Aart Klein.

Stichting Zeeuwse Publieke Belangen
De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen steunt het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk bij het uitbreiden van het kenniscentrum in het Vijfde Caisson. Hier staat het kennisdelen en bewustwording creëren over klimaatverandering centraal. Bijvoorbeeld via tentoonstellingen en educatie.

Stichting Zabawas
De Stichting Zabawas steunt als familiestichting, sinds de oprichting in 2004, projecten op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde, sport en educatie die de Nederlandse samenleving ten goede komen. In 2018 steunde het fonds de herinrichting van het Vierde Caisson met de tentoonstelling ‘Het water blijft komen. Vechten tegen de vloed van morgen’.

Stichting Cultuurfonds Zeelandia
De stichting heeft als doel een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de regio Zeeland, met bijzondere aandacht voor regionale kunst- en cultuurhistorie. Dankzij een bijdrage van de stichting is de foto-expositie ‘Door de ogen van Berretty’ gerealiseerd.

Frits Lensvelt Stichting
De Frits Lensvelt Stichting is in 1992 opgericht door graficus Frits Lensvelt. Het fonds ondersteunt projecten in Zeeland op het terrein van welzijn, vorming en educatie. Met een financiële bijdrage steunde het fonds de expositie over het leven en het werk van de in Colijnsplaat geboren waterstaatkundige Johannis de Rijke.

Stichting Nutsfonds Zierikzee
Het fonds ondersteunt initiatieven op Schouwen-Duiveland op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie. In het kader van het bijzondere herdenkingsjaar steunde de stichting in 2018 het educatief programma ‘Nacht op een Dak’.