Strandtekeningen

Zes levensgrote strandtekeningen verbeelden in 2023 het themajaar 70 jaar terug- en vooruitkijken. De tekeningen worden gemaakt door Stichting Synchronicity Productions in opdracht van het Watersnoodmuseum. Van een monumentale tekening om de slachtoffers te herinneren, tot een krachtige boodschap rondom water, klimaat en zeespiegelstijging. Op deze pagina en via onze socials plaatsen we de nieuwste tekeningen.

Dit project is tot stand gekomen door een bijdrage van: Stimuleringsfonds Fan van Zeeland en het Cultuurfonds.

Strandtekening 1: Slachtoffers

De Watersnoodramp kostte 1836 mensen het leven. Sommigen van deze slachtoffers zijn nooit gevonden. Ter herinnering aan alle mensen die het leven lieten tijdens deze vreselijke Ramp, zijn aan het begin van het herdenkingsjaar 1836 kruizen op het strand getekend.

Strandtekening 2: Evacuees

Ten tijde van de Ramp was Dientje twaalf en een half jaar oud. Fotograaf Dominique Berretty fotografeerde haar terwijl ze wachtte op het schip dat haar en haar familie zou evacueren. De tekening is een herinnering aan de 72.000 evacuees die door de Watersnoodramp ontheemd waren geraakt. Extra bijzonder aan deze tekening is dat Dientje (82) er zelf bij kon zijn.

Strandtekening Bonaire Zeespiegelstijging - Bonaire sea level rise

Strandtekening 3: Bonaire

Door zeespiegelstijging dreigt een vijfde van Bonaire te verdwijnen. Onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging op Caribisch Nederland is lange tijd minimaal geweest. Minister Rob Jetten wil door middel van een klimaattafel tot een aanpak komen. Deze tekening symboliseert de noodkreet van Bonaire en andere eilanden.

Strandtekening 4: Wereldwijde zeespiegelstijging

De zeespiegel stijgt. Als onze kinderen even oud zijn als de mensen vandaag, die zich de Watersnoodramp nog kunnen herinneren, verwacht het KNMI dat de zeespiegel een meter is gestegen. Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) kan dit zelfs oplopen tot 2 meter. Laaggelegen delen van de wereld, waaronder wereldsteden als New York, staan voor enorme uitdagingen.

Strandtekening 5: Weet dat ik stijg

Ook ik weet dat ik stijg. Een dichtregel uit het gedicht ‘Waterbang’ van Nikki Ong, geschreven op een zandbank in de Westerschelde. Het volledige gedicht is te lezen in de bundel ‘Dichter bij Water’ te koop via onze webshop of in de museumwinkel.

Strandtekening 6: Gebrek aan (zoet) water

In Nederland worden de lente en zomer droger, terwijl de winter en de herfst natter worden. We zijn gewend om regenwater zo snel mogelijk af te voeren en waterstanden kunstmatig laag te houden. Om in de toekomst jaarrond voldoende zoet water te hebben moeten we onze strategie aanpassen.