Drie Eilandenplan

Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat

Het Drie Eilandenplan ontleent zijn naam aan de drie eilanden die door de aanleg van twee dammen met elkaar verbonden worden: Walcheren, Noord-Beveland en Zuid-Beveland. Het plan wordt jaren voor de watersnoodramp van 1953 ontwikkeld door Rijkswaterstaat, met het accent op landaanwinning. Na de watersnoodramp van 1953 wordt veiligheid het belangrijkste motief voor uitvoering van het Drie Eilandenplan.
De eerste dam die in het kader van het Drie Eilandenplan gerealiseerd wordt is de Zandkreekdam (1957-1960) die Noord-Beveland met Zuid-Beveland verbindt. Daarna volgt de Veerse Gatdam (1958-1961) tussen Noord-Beveland en Walcheren. Tijdens de bouw van de dammen wordt ervaring opgedaan voor de bouw van grotere dammen. De dammen zorgen ook voor een betere wegverbinding tussen Noord-Beveland, Zuid-Beveland en Walcheren.

Foto: Eilanden Nieuws