Informatie stroomgaten 1953

Elk gat heeft een code en een nummer. De code staat voor de afkorting van het gebied en het nummer ter nadere aanduiding van het stroomgat in dat gebied. Zo is NBN01 het stroomgat dat ontstond in de hoofdwaterkering van Noord-Brabant Noord, bij Fort Sabina, en is tellend vanaf hier de eerste van zes gaten in dit gebied.

Bovenop het paaltje staat het symbool van een stroomgat: de pijl verbeeldt het water dat door de doorbraak de polder in stroomt en de kenmerkende taps uitlopende vorm van het gat in de dijk. Op de zijkanten van het paaltje staat verder de datum van 1 februari 1953 en ook de datum waarop het stroomgat is gesloten.

Klik hier voor een kaartje (pdf) met paalcodes voor veel meer informatie.

Klik op de knoppen met paalcodes voor veel meer informatie:

Gat in zeedijk richting Den Osse voorbij havenhoofd