Nalaten


Via een nalatenschappen helpt u het museum met een bijzondere schenking om de verhalen en herinneringen aan de watersnoodramp van 1953 in leven te houden. Met uw hulp kunnen wij als kennis- & herinneringscentrum hiervoor een belangrijke ontmoetingsplaats blijven en de verhalen doorgeven aan toekomstige generaties. Elke bijdrage, groot of klein, is waardevol.

Een waardevolle herinnering om door te geven
Bijdragen uit nalatenschappen helpen om herinneringen door te geven. Door het in stand houden van de monumentale caissons en verscheidene monumenten die herinneren aan de slachtoffers van de Ramp. Door onderzoeksprojecten op te zetten blijven we leren over de Ramp. Nieuwe tentoonstellingen, publicaties en educatieve projecten helpen om deze verhalen ook door te geven. Zodat we nooit vergeten dat een goede bescherming tegen het water de toekomst veiligstelt.

Schenken via uw testament
Overweegt u het Watersnoodmuseum op te nemen in uw testament? Een bijzonder en persoonlijk gebaar dat wij zeer waarderen. Afhankelijk van uw voorkeuren en persoonlijke omstandigheden zijn er drie bijzondere manieren om uw nalatenschap ten goede te laten komen aan het Watersnoodmuseum:

1 Benoemen tot erfgenaam
Door het museum in uw testament te benoemen als enig of mede-erfgenaam schenkt u het museum een bepaalde deel of percentage van uw nalatenschap. U bepaalt zelf hoe u de nalatenschap onder uw erfgenamen verdeelt. Zo geeft u het meest uiting aan het belang dat u hecht aan het ondersteunen van het Watersnoodmuseum, nu en in de toekomst.

Het Watersnoodmuseum aanvaardt nalatenschappen enkel beneficiair, waarmee elke nalatenschap een positieve bijdrage levert aan de toekomst.

2 Een legaat nalaten
U laat het museum een bepaald goed of geldbedrag na. Elke bijdrage, groot of klein, is waardevol. Heeft u binnen het werkveld van het Watersnoodmuseum een onderwerp dat u bijzonder aan het hart ligt en wilt u dat het Watersnoodmuseum uit uw naam bepaalde activiteiten onderneemt of ondersteunt? Dan kunnen wij samen met u nadenken over een Fonds op Naam.

3 Schenken bij leven, met vruchtgebruik
U schenkt (een deel van) uw vermogen aan het museum, onder voorbehoud van een jaarlijkse uitkering (vruchtgebruik) uit dit vermogen aan uzelf. Of u laat uw huis na, maar wilt dat uw partner daar nog een tijdlang kan blijven wonen. We zoeken graag met u en uw fiscaal adviseur of notaris naar een passende oplossing.

Een bijzondere bestemming
Is er binnen het werkveld van het Watersnoodmuseum een bepaald onderwerp dat u in het bijzonder aan het hart gaat? Bijvoorbeeld: de herinnering aan 1953 levend houden, de strijd tegen het water, de stijging van de zeespiegel, educatie en voorlichting etc. Laat ons dit gerust weten. Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden en de juiste formuleringen voor het instellen van een Fonds op Naam.

Het Watersnoodmuseum is als culturele ANBI geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, waarmee uw schenking geheel ten goede komt aan het museum.

Vraag ons advies
Wij vertellen u graag over de mogelijkheden rond nalaten aan het Watersnoodmuseum. Neem contact op met Bastiaan Bot via 0111-644382 of stuur een mail te naar bbot@watersnoodmuseum.nl.

Binnenkort treft u hier de brochure nalaten.

    Contactformulier

    Ja, ik wil graag meer weten over schenken via mijn testament:

    Watersnoodmuseum in testament
    Ja, ik wil u laten weten dat ik het Watersnoodmusuem in mijn testament heb opgenomen