Onze partners


Het Watersnoodmuseum zet zich samen met vele partijen in om bezoekers meer bewust te maken van de kracht van het water. Met de Watersnoodramp van 1953 nog vers in het geheugen, maar ook vanuit het besef dat watersnoodrampen van alle tijden zijn. Mede door de financiële steun, inzet en betrokkenheid van onze partners kunnen wij de indrukwekkende herinneringen levend houden en overbrengen op bezoekers uit binnen- en buitenland.

Partners
Deltacommissaris
Gemeente Schouwen-Duiveland
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Ministerie Infrastructuur & Waterstaat
Ministerie van Defensie
Provincie Noord-Brabant
Provincie Zeeland
Provincie Zuid-Holland
Unie van Waterschappen
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Hollandse Delta
Waterschap Scheldestromen

 

Sponsors
AMZ
Dujat (Dutch & Japanese Trade Federation)
Hitachi Construction Machinery Europe NV
Koninklijke Zeelandia Groep B.V.
KPMG Meijburg &co
Rabobank Oosterschelde
Rabobank Walcheren
Rabobank Zeeuws-Vlaanderen
Sourcy
Van Oord
Yara Sluiskil

 

Fondsen en stichtingen
Vriendenloterij
BPD Cultuurfonds
Cultuurplein Tholen
Delta Zeeland Fonds
Frits Lensvelt Stichting
Hurgronjefonds
Janivo Stichting
Mondriaan Fonds
Nutsfonds Zierikzee
Prins Bernhard Cultuurfonds
Rotary Zierikzee
Stichting Mondiale Bewustwording
Stichting Renesse
Stichting Zabawas
Teenstra Foundation
Vrienden van het Watersnoodmuseum
VSBfonds
Zeelandia Cultuurfonds