Dichter bij Water try-out in het Watersnoodmuseum

Het is niet eenvoudig om te praten over een traumatische gebeurtenis als de Watersnoodramp. Ook technische onderwerpen als zeespiegelstijging en klimaatverandering zijn lastig invoelbaar te maken. Tijdens Dichter bij Water (30 september), laten we de kracht van poëzie zien om woorden te vinden waar geen woorden voor zijn. 

Programma 30 september

Waterwerken

De middag start met voordrachten voor de dichtwedstrijd Waterwerken, waarbij stadsdichters gevraagd zijn een gedicht te maken over een waterwerk naar keuze. Het publiek bepaalt het winnende gedicht. Waterwerken is een initiatief van Literair café de Geestgronden.

Presentatie dichtbundel

Dichterscollectief De Reizende Dichters heeft samen met het Watersnoodmuseum een selectie gemaakt van de gedichten uit de collectie van het Watersnoodmuseum. Veel van deze gedichten hielpen na de ramp met de verwerking. Verder zijn gedichten van klimaatdichters opgenomen, een beweging van dichters die met hun gedichten verandering willen bewerkstelligen. Monique Schoonen, voorzitter van het Zeeuws Cultuur Overleg, neemt de bundel deze middag officieel in ontvangst. Daarna vertellen De Reizende Dichters meer over de selectie van de opgenomen gedichten.

Uitvoering Een Koud Bad

Het middagprogramma wordt afgesloten met een uitvoering van de liederencyclus ‘Een Koud Bad’, 24 liederen over verdronken Zeeuwen van Christian Blaha en Peter Swanborn. Uitgevoerd door het TY Zeeuws Kamerorkest, geproduceerd door Literair café de Geestgronden i.s.m. het Watersnoodmuseum in het eerste caisson van het Watersnoodmuseum.

Tijdschema:

  • Inloop:                                                       13:30
  • Start programma:                                     14:00
  • Start uitvoering Een Koud Bad:               16:00
  • Borrel:                                                        17:00
  • Eindtijd:                                                     18:00

Toegang: gratis

Via onderstaande knop kunt u zich aanmelden (Let op! Dit is enkel voor het middagprogramma).

Nu aanmelden

Schrijverswerkplaats

In de ochtend organiseert de Baaierd samen met het Watersnoodmuseum de workshop ‘Stamelend zeg je bijna alles’. Tijdens deze Schrijverswerkplaats laat Filosoof Michel Dijkstra de deelnemer kennismaken met de Haiku’s van beroemde Zeeuwse dichter J.C. van Schagen en met de Oosterse wijsbegeerte. Aan de hand hiervan kun je zelf aan de slag gaan met het schrijven van Haiku’s met het prachtige buitengebied van het Watersnoodmuseum als inspiratiebron.

Meer info en aanmelden via de website van de Baaierd.

Schrijverswerkplaats met Michel Dijkstra: ‘Stamelend zeg je bijna alles’

Deel dit bericht