Onthulling project ‘Markering Stroomgaten’ op Goeree-Overflakkee

Dit jaar is het 69 jaar geleden dat de Watersnoodramp ons land teisterde. Met het project ‘Markering Stroomgaten’ worden alle 96 stroomgaten in het rampgebied gemarkeerd met een sober basaltzuiltje.
Stroomgaten zijn de bressen die op 1 februari 1953 in onze dijken ontstonden en door het zeewater zo diep uitschuurden dat de drempel onder Gemiddeld Laag Waterpeil (GLW) kwam te liggen. Hierdoor stroomde het water dag en nacht naar binnen en buiten, soms maandenlang.

Goeree-Overflakkee telde 15 stroomgaten. Op 27 februari 1953 werd de Damdijk gesloten, waarna het dorp Stellendam kon worden drooggemaakt. Maar de Stellendamse Zeedijk was doorzeefd. De schade was zo groot dat de hele dijk gereconstrueerd moest worden. Pas op 8 juni 1953 was de polder weer van het buitenwater afgesloten. 17 juni 1953 stond de polder Nieuw-Stellendam, als laatste op het eiland, weer droog. Nu staan er op alle 15 plekken waar een stroomgat zat, stroomgatzuiltjes.

De onthulling van het project ‘Markering Stroomgaten’ op Goeree-Overflakkee vond plaats op woensdagmiddag 27 juli 2022.

Het programma begon met en ontvangst in theetuin Keizershof te Stellendam. Daarna volgde het officiële gedeelte bij de stroomgatzuil GO13. De volgende sprekers kwamen aan het woord:

  • Koos Hage, initiatiefnemer van het project, legde uit wat de motivatie en de reden was om de stroomgaten te markeren; een belangrijk hoofdstuk uit onze geschiedenis ‘zichtbaar’ maken.
  • Jaap Willem Eijkenduijn, wethouder op Goeree-Overflakkee, vertelde over het belang van de stroomgatpaaltjes voor het eiland.
  • Henk van der Drift, heemraad Waterschap Hollandse Delta, vertelde over de uitdagingen op het gebied van waterveiligheid voor nu en in de toekomst.
  • Siemco Louwerse, directeur Watersnoodmuseum, vertelde over het belang van het blijven herdenken van de Watersnoodramp. Met oog op de 70-jarige herdenking van de ramp in 2023.

De wethouder en de heemraad voerden de officiële onthullingshandeling uit.

Deel dit bericht