Delta21 presenteert plan in Watersnoodmuseum

OUWERKERK – Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk organiseert donderdag 21 oktober vanaf 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur) een lezing met de titel: ‘Lessen van de St. Elisabethsvloed voor heden?- Delta21 komt met een concreet plan’. Een lezing over een toekomstbestendige zuidwestelijke delta.

Delta21 is een integraal plan, dat er primair op gericht is om Nederland te beschermen tegen wateroverlast. Het is daarmee een alternatief voor het dijkverhogingsprogramma van de Deltacommissaris. Concreet: Tussen de kust van de Tweede Maasvlakte en die van het eiland Goeree Overflakkee moet een waterkering komen in de vorm van een duinenrij, een gemaal én een afsluitbare kering. Samen moeten ze vervolgens zorgen voor een integrale aanpak van wateroverlast, energieopslag en natuurherstel.

Delta21 is een plan dat bij een hoge rivierafvoer, maar ook bij een zware stormaanval het hele benedenstroomse gebied vanaf Hoek van Holland tot Gorinchem en tot Tholen moet beschermen, zelfs met een zeespiegelrijzing tot 2 meter. Het plan combineert echter de veiligheid tegen overstromingen met de energietransitie en met het natuurherstel waaronder de vismigratie.

De Delta21 presentatie wordt verzorgd door Leen Berke en Huub Lavooij. De 10-jarige Lukas Kerkhof, de kleinzoon van Huub, levert een bijdrage aan het programma. Een groep van 7 Wageningse eindejaarsstudenten geeft een toelichting op het vismigratieonderzoek, dat zij voor Delta21 hebben uitgevoerd.

Aanmelding voor de lezing kan via info@watersnoodmuseum.nl onder vermelding van Lezing Delta21. Bijwonen van de presentatie is mogelijk na scannen van de QR code of na vertoon van het coronatoegangsbewijs.

Ontwerp: Lucas Kerkhof (10)

Deel dit bericht