Januari 2023 – Niet meer vechten maar meebewegen

De zeespiegel stijgt, maar nóg verder ophogen van de dijken is niet de oplossing volgens Waterschap Zeeuwse Stromen. De natuur kan volgens het schap helpen om Zeeland veilig te houden. Het uitgangspunt daarbij: de zee is geen vijand, maar een bondgenoot. ‘We moeten willen samenwerken met het water in plaats van ertegen te vechten’, aldus het waterschap. ‘Natuur en veiligheid kunnen elkaar versterken. We gaan voor ‘en-en’ in plaats van onderlinge concurrentie.’

Het gaat onder meer over bouwen met de natuur. Daarbij worden bijvoorbeeld schorren en slikken hersteld, die de kracht van de golven remmen. Ook wordt gewerkt aan nieuwe ‘dijkconcepten’ waarbij natuur een belangrijk onderdeel van de dijk is. Maatwerk moet het worden. ‘Per gebied onderzoeken we mogelijkheden voor verschillende groene oplossingen, die zorgen dat we minder ingrijpend hoeven te versterken.’

Extinction Rebellion – Climate Action Now, foto: Sebastian Dooris – Publiek domein CC0

Kwelder bij Dreischor, foto: FaceMePLS - CC BY 2.0

Archipel
De Zeeuwse architect Don Monfils kan zich helemaal vinden in de visie van Waterschap Zeeuwse Eilanden. ‘Toen de Oosterscheldekering openging was het idee dat die ons voor tweehonderd jaar zou beschermen. Inmiddels durven we na te denken over het einde van de Deltawerken. Het is goed dat we niet meer de illusie hebben dat alles maakbaar is. We moeten meebuigen met de natuur en overgaan van maakbare naar denkbare oplossingen. Misschien zal het zo zijn dat Zeeland weer een archipel wordt, zoals een paar honderd jaar geleden.’

Monfils vindt dat meer gebruik moet worden gemaakt van de kracht van Zeeland. ‘Waarom zou je niet denken aan voedsel uit zee of aan zilte teelt? Je kunt technieken ontwikkelen om plantjes beter bestand te maken tegen brak water.’ Monfils verwijst ook naar het boek ‘Omarm de chaos’ van Jan Rotmans. ‘De omschrijft het mooi. Hij zegt: Wij leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk’. Dat vind ik mooi. Ik denk dan: Maak gebruik van nieuwe kansen die zich voordoen.’

De visie van het Delftse onderzoeksbureau Deltares sluit aan bij die van Waterschap Zeeuwse Eilanden en Don Monfils. De ‘neerslagbom’ die Limburg in de zomer van 2021 trof en overstromingen veroorzaakte, zal in de toekomst vaker vallen en dat is volgens Deltares niet te voorkomen. De effecten van nieuwe stortregens dempen kan wel, onder meer door het landschap zo aan te passen dat er meer water in de bodem kan worden opgenomen en meer opslag creëren om water te bergen.

Hete protestwinter
De door de politie al verwachte ‘hete protestwinter’ is losgebarsten. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion ketenen zich vast aan de snelweg de Utrechtse Baan (A12) in Den Haag. Gevaarlijk volgens het OM. Onontkoombaar volgens XR-activist Lucas Winnips. ‘Er is geen andere mogelijkheid om de klimaatcrisis aan de orde te stellen. Als wij op het Malieveld zouden staan met een banner ‘stop fossiele subsidie’ is er geen haan die ernaar kraait. De urgentie is zó groot, die moet echt door het dak.’

De politie arresteert 768 deelnemers aan de protestactie. Onder hen top-advocaat Bénédicte Ficq, die momenteel een juridische strijd voert tegen de vaak van zware vervuiling beschuldigde staalfabriek Tata Steel. ‘Mede door mijn werk ben ik me steeds bewuster geworden van de schade die dat soort grote bedrijven aanrichten’, aldus Ficq. Extinction Rebellion heeft al laten weten dat het niet bij deze ene snelwegblokkade zal blijven.

Ozonlaag in 1979 en 2008, foto: NASA publiek domein CC0

Ozonlaag
De wetenschap ziet het gat in de ozonlaag slinken. Verwacht wordt dat de laag – die de mens beschermt tegen schadelijke UV-straling van de zon – binnen vier decennia is hersteld tot de waarden van 1980. Het herstel van de ozonlaag kan ook de opwarming van de aarde beperken met zo’n 0,3 tot 0,5 graden Celsius.

De opmars van elektrische auto’s zit in een stroomversnelling. Een kwart van de particulieren kiest volgens RAI bij het kopen van een nieuwe auto voor een elektrische.

In het noorden van Zweden is een grote voorraad zeldzame aardmetalen gevonden. Metalen die hard nodig zijn voor  bijvoorbeeld de fabricage van sterke magneten voor windturbines en motoren van elektrische auto’s. De Zweedse regering is enthousiast. De inheemse bevolking van het noorden – de Sami – vreest een verdere aantasting van haar leefgebied. Dat wordt al langer bedreigd door de aanleg van windmolens, warmtekrachtcentrales en mijnen. Voorzieningen die wrang genoeg vooral bedoeld zijn voor de benodigde (Europese) energietransitie.

Bronnen: pzc, nos.nl, NRC>Klimaat, nu.nl, rvo.nl

Deel dit bericht