Oproep aan Zeeuwse dichters: schrijf een “waterwerk”

Zeeuwse stadsdichters wordt gevraagd te dichten over een waterwerk naar keuze. De gedichten worden voorgedragen tijdens het literair evenement Dichter bij Water try-out op 30 september 2023. Tijdens deze bijeenkomst zal ook de door het Watersnoodmuseum samengestelde bundel ‘’Dichter bij water’’ gepresenteerd worden. De bijeenkomst op 30 september wordt afgesloten met een concert, de liederencyclus ‘Een koud bad’, uitgevoerd door het TY Zeeuws Kamerorkest.

Een waterwerk dat historisch of in de toekomst een rol speelt bij de (ontoereikende?) beheersing van de Zeeuwse stromen. Dat kan een havenpoort in een van de Zeeuwse steden zijn, of een sluizencomplex, een monument als de Oosterscheldekering of een andere vorm van werken aan water bij het anticiperen op de zeespiegelstijging.

Het Literair café ‘De Geestgronden’ heeft de organisatie van dit programmadeel op zich genomen. Aan de oproep is een ‘publieksprijs’ verbonden (zie reglement).

 

Reglement publieksprijs “waterwerk”

  1. Toekenning publieksprijs bij tenminste 5 inzendingen.
  2. Stemming onder aanwezig publiek*) na voordracht van 5 van de ingezonden gedichten; indien er meer dan 5 inzendingen zijn, maken de organisatoren een keuze, per “stads(gilde)” tenminste 1 gedicht; mochten er per “stads(gilde)” meerdere inzendingen zijn, dan wordt de keuze in overleg met hen gemaakt.
  3. Eén niet eerder gepubliceerde gedicht per dichter met een maximale lengte van één A4-pagina per gedicht
  4. De gedichten moeten in Word of PDF worden aangeleverd
  5. De inzending per email moet bestaan uit:

✓ de gegevens van de deelnemer: naam –  adres – telefoonnummer – e-mailadres.

✓ bijlage met gedicht.

  1. Inzending uiterlijk 23 september 2023 per email aan: aanmelden@watersnoodmuseum.nl.
  2. De publieksprijs bestaat uit een geldbedrag van € 100

*) Onder publiek wordt verstaan alle in de zaal aanwezigen, niemand uitgesloten (aanwezige dichters en hun aanhang mogen meestemmen)

Deel dit bericht