Ruim 76.000 bezoekers voor Watersnoodmuseum in 2022

OUWERKERK – Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk trok in 2022 ruim 76.000 bezoekers. Een stijging met 23.000 bezoekers (ruim 40%) ten opzichte van vorig jaar.

Er kwamen 15.000 bezoekers meer naar Ouwerkerk dan in 2021. Daarnaast bezochten ruim 8.000 bezoekers de 2 pop-up musea in Geertruidenberg en Zwijndrecht ter gelegenheid van 600 jaar herdenking Sint-Elisabethsvloed.
 
Stijgende lijn
Met dat getal kijkt het museum terug op een stijgende lijn in het bezoekersaantal en met vertrouwen vooruit naar 2023, een jaar vol activiteiten vanwege de 70-jarige herdenking van de Watersnoodramp. In 2021 trok het museum 53.000 bezoekers. In januari 2022 was het museum nog gesloten vanwege Corona, maar de maanden erna kwam het bezoek weer op gang.

In de zomerperiode en de herfstvakantie was het uitzonderlijk lang mooi weer. Het Watersnoodmuseum had in deze periode in vergelijking tot andere vakantieperioden wat minder bezoekers. Daarentegen weten groepen en schoolklassen het museum weer in toenemende mate te vinden, vooral in het voor- en najaar maar ook deze winter.

Tentoonstellingen
Het museum heeft ook in 2022 mooie nieuwe invullingen en activiteiten gekend. De 2 pop-up musea zijn in nauwe samenwerking met de Geertruidskerk in Geertruidenberg en de gemeente Zwijndrecht gerealiseerd. De tentoonstelling met het grafisch werk van Harry van Kruiningen in het Watersnoodmuseum kwam goed tot zijn recht in de 4e caisson en de fotografie van Kadir van Lohuizen over de zeespiegelstijging met de titel “ After us the deluge” trok veel bekijks in het buitengebied bij de caissons.

Directeur Siemco Louwerse kijkt dan ook tevreden terug op 2022: “Ik ben natuurlijk erg blij met het behaalde resultaat in deze toch wat onzekere tijd voor de culturele sector. De verhalen over de ramp blijven een breed publiek trekken en daarnaast spelen we steeds meer in op de actualiteit en de bezorgdheid over het klimaat en de zeespiegelstijging wereldwijd. Echter, zonder de energieke inzet van onze 135 vrijwilligers hadden we dit resultaat niet kunnen realiseren.”

Het jaar 2023 wordt voor het museum een belangrijk jaar. Het is op 1 februari 2023 70 jaar gelden dat de Watersnoodramp plaatsvond en dat betekent een jaar vol activiteiten en tentoonstellingen die hierop inspelen. Meer informatie hierover is (binnenkort) te vinden op de website van het museum: www.watersnoodmuseum.nl

Deel dit bericht