Voormalig Deltacommissaris Peter Glas voorzitter Raad van Toezicht Watersnoodmuseum

OUWERKERK – Met ingang van 1 januari 2024 wordt voormalig Deltacommissaris Peter Glas voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953, kortweg het Watersnoodmuseum, in Zeeland.

Per 1 januari 2024 stapt het museum over van een bestuur naar een Raad van Toezicht, om de groeiende organisatie verder te professionaliseren en toekomstbestendig te maken. Glas, die per 1 december 2023 zijn functie als Deltacommissaris heeft overgedragen aan zijn opvolger Co Verdaas, wordt de eerste voorzitter. Vanuit het huidige museumbestuur worden zes bestuurders per 1 januari 2024 toezichthouder.

Ambassadeur
Museumdirecteur Siemco Louwerse wordt vanaf die datum directeur-bestuurder. Hij is blij met de voormalig Deltacommissaris als voorzitter van de nieuwe RvT: ‘’De heer Glas is geen onbekende voor ons museum. De afgelopen jaren hebben we regelmatig met hem samengewerkt in zijn rol als Deltacommissaris. Onder meer door gezamenlijk het verhaal rond waterveiligheid en de geschiedenis ervan op een toegankelijke manier te verspreiden. Hij kent ons museum zodoende goed en zal met zijn achtergrond en netwerk een geweldig ambassadeur zijn voor ons museum”.

Ambities
Glas zelf kijkt eveneens uit naar zijn hernieuwde samenwerking met het museum: ‘Ik heb me altijd wel aangetrokken gevoeld tot dit museum waar de Watersnoodramp, klimaatverandering en zeespiegelstijging centraal staan.  Het museum heeft zich voor de komende jaren een aantal interessante doelen gesteld, zoals de verdere ontwikkeling van het kenniscentrum, het nationaal èn internationaal meer bekendheid krijgen en het verder ontsluiten en digitaliseren van de diverse collecties van het kennis- en herinneringscentrum. Dat zijn grote ambities, waar ik graag mijn kennis en netwerk voor zal inzetten”.

Het Watersnoodmuseum heeft dit jaar veel aandacht besteed aan 70 jaar terugkijken, naar 1953, maar ook ingezet op overstromingen vandaag de dag en aan 70 jaar vooruitkijken, waarmee het museum zich voorbereidt op de toekomst. Het jaar dat het 70 jaar geleden is dat Nederland werd getroffen door de grootste natuurramp ooit, wist het museum zich al flink op de kaart te zetten. Opzet is om dat ook voor de komende jaren te borgen.

Deel dit bericht