Watersnoodmuseum trekt 53.000 bezoekers in 2021

OUWERKERK – Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk heeft in 2021 53.000 bezoekers getrokken. Het bezoekersaantal ligt lager dan in 2020 toen nog 62.000 gasten de weg naar Ouwerkerk wisten te vinden.

De reden voor de terugloop in aantallen is duidelijk: corona beperkende maatregelen en een lange periode van gedwongen sluiting, waarmee het jaar ook weer voortijdig is afgesloten. Het Watersnoodmuseum is normaliter jaarrond geopend voor publiek.

Activiteiten
Dit jaar was het museum aan het begin ruim 5 maanden gesloten, tot 5 juni. Daarna waren er zeer goede zomermaanden, onder meer doordat er in die periode verschillende extra activiteiten werden georganiseerd. De tentoonstellingen ‘Here comes the Flood’ van fotograaf Rem van den Bosch en met de kunstwerken van Harry van Kruiningen over de Watersnoodramp en de deltawerken kregen veel belangstelling.

Verder droeg het museum bij aan de actie ‘Zeeland helpt Limburg’, aan de peilschaal op de graansilo in Zierikzee en het project ‘Act as One’, de ‘levende animatie’ met zo’n 1500 scholieren.

Groepen

Tot begin november 2021 verwelkomde het museum ook nog uiteenlopende groepen, scholieren en studenten uit binnen- en buitenland. Daarna werd de organisatie opnieuw geconfronteerd met beperkende maatregelen waardoor groepen annuleerden en het bezoek minder werd dan voor de coronapandemie. De totale lockdown vanaf 19 december zorgde voor een onverwacht, vroege afronding van het museumjaar, wat voor de kerstvakantie nog allerlei activiteiten op de rol had staan.

Ingewikkeld jaar
Directeur Siemco Louwerse: ‘Het was een ingewikkeld jaar van sluiten, heropenen en beperkende maatregelen. Maar ik ben heel dankbaar dat het museum – toen het weer mocht – toch weer zo goed bezocht werd. De verhalen en emoties over de ramp van 1953 en de gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging zijn actueler dan ooit. Vrijwilligers en medewerkers hebben het weer voor elkaar gekregen dat de bezoekers zich zo welkom bleven voelen. Tot op de laatste zaterdag dat we open waren. En hoewel we nu weer dicht zijn is dat uiteraard ook de intentie voor 2022, zodra de deuren weer open mogen.’

De tentoonstelling 'Here comes the Flood' van fotograaf Rem van den Bosch geopend door voorzitter Karla Peijs

Deel dit bericht