Watersnoodmuseum kan starten met project geschenkwoningen dankzij sponsoring

Stichting Dorp, Stad en Land sponsort het Watersnoodmuseum bij bouw geschenkwoning

OUWERKERK – De ‘eerste steen’ voor het plan om geschenkwoningen te (her)bouwen naast het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, is gelegd. Dit dankzij sponsoring in de vorm van kennis en een financiële bijdrage van € 150.000,- door Stichting Dorp, Stad en Land. Het museum wil vier ‘oude’ geschenkwoningen herbouwen en een vijfde, moderne versie, laten ontwerpen en bouwen. Hiervoor werkt het museum samen met Stichting Dorp, Stad en Land en de TU Delft.

Dorp, Stad en Land stelt voor de eerste fase geld en kennis beschikbaar en studenten van TU-Delft Bouwkunde gaan zich richten op het ontwerp van het zogeheten Restart-House, de geschenkwoning van de 21-ste eeuw.

70 jaar terug en vooruit
Het jaar 2023 staat in het teken van de 70-jarige herdenking van de Watersnoodramp van 1953. Het thema voor dit herdenkingsjaar is ‘70 jaar terug en 70 jaar vooruit’. De geschenkwoningen die het Watersnoodmuseum wil herbouwen zijn na de Watersnoodramp door het buitenland geschonken aan Nederlandse gezinnen.

De afgelopen jaren zijn er diverse ‘originele geschenkwoningen’ aangeboden aan het museum. De beste daarvan zijn als bouwpakket opgeslagen, met de gedachte om ze in de buurt van het museum ooit weer op te bouwen. 2023 lijkt een goed jaar om de eerste stappen hiervoor te zetten.

De aangeboden geschenkwoningen zijn als bouwpakket opgeslagen.

Restart-House
Het idee is de eerste drie originele geschenkwoningen in te richten als een museumwoning, een woning met educatieve doeleinden en een museale B&B-locatie. Met de andere twee woningen wordt vooruitgekeken wat betreft water, klimaat en de zeespiegelstijging. Zodoende wordt de vierde originele geschenkwoning een residentieplek voor kunstenaars en wetenschappers: hoe zien zij de toekomst? De vijfde, de geschenkwoning van de toekomst, wordt een zogeheten Restart-House, het resultaat van onderzoek en ervaringen samengebracht in een ontwerp door TU-studenten Bouwkunde.

De ontwikkeling van de geschenkwoning van de toekomst wordt een samenwerkingsverband tussen Stichting Dorp, Stad en Land, het Watersnoodmuseum en TU Delft. Het project start met de ontwerpfase van het Restart-House. Studenten Bouwkunde van de TU Delft gaan onderzoeken waar een moderne geschenkwoning aan moet voldoen. Vervolgens maken ze in groepjes een aantal ontwerpen. Deze ontwerpen en de daarbij horende maquettes worden vervolgens tentoongesteld in het Watersnoodmuseum.

Relevant vraagstuk
TU Delft start voor dit project ontwerpstudio Restart-House, die het nieuwe type geschenkwoning gaat ontwikkelen. “Onder invloed van de huidige klimaatverandering is het gevaar van vergelijkbare natuurrampen in grote delen van de wereld blijvend aanwezig, en daarmee blijft het voorzien van snel te bouwen, degelijke woningen een relevant vraagstuk. Voor veel mensen zal een geschenkwoning een nieuwe start van hun leven betekenen, vandaar de naam Restart-House”.

“Hoe kan een geschenkwoning flexibel ontworpen worden zodat deze voldoet aan verschillende (culturele) woonwensen en wisselende gezinssamenstellingen? Welke mogelijkheden biedt een dergelijke woning om mensen weer het gevoel van thuis te geven? Het zijn vragen die centraal staan in het ontwerpproces. Naast het sociaal en emotioneel belevingsvraagstuk is het Restart-House voor de studenten ook een technische uitdaging”, aldus TU Delft.

Zweedse geschenkwoningen in Heijningen, West Brabant. Archief Watersnoodmuseum

Band
Stichting Dorp, Stad en Land, dat 60 gemeenten in Zuidwest- en Zuid-Nederland bijstaat bij het versterken van de omgevingskwaliteit, heeft vanwege eerder onderzoek naar de geschenkwoningen uit 1953 al een band met het Watersnoodmuseum. De stichting grijpt het jubileumjaar nu aan om het project te sponsoren met kennis en financiën, om zo het ontwerpen en bouwen van het Restart-House, ‘de geschenkwoning van de toekomst’, mogelijk te maken.

Arlette van Poppel, directeur van Dorp, Stad en Land: “Duurzaamheid en klimaatverandering zijn voor Dorp, Stad en Land dagelijks belangrijke thema’s. De vijfde geschenkwoning is een bijzonder goede manier om de aandacht te richten op klimaatverandering, op onze geschiedenis en op de toekomst. Daar dragen wij als organisatie graag aan bij.”

Toekomstbestendig
Directeur Siemco Louwerse van het Watersnoodmuseum is blij met de inzet van Stichting Dorp, Stad en Land en de studenten Bouwkunde van TU Delft. “We zijn verheugd dat deze beide partijen zich voor dit project willen inzetten. Hun kennis is voor ons van groot belang, omdat we zowel het verleden als de toekomst in dit project betrekken. Door de sponsoring van Dorp, Stad en Land kunnen we de eerste stappen naar verdere realisatie van dit project zetten en is de ‘eerste steen’ letterlijk en figuurlijk gelegd. Zo kunnen we verder bouwen aan een toekomstbestendig Watersnoodmuseum, dat terugkijkt en vooruit” aldus Louwerse. Plan is de vijf geschenkwoningen uiteindelijk te realiseren op het terrein van Camping De Vier Bannen, gelegen naast Museumbrasserie & Kenniscentrum Het Vijfde Caisson. Eigenaar Barry Manni ziet de geschenkwoningen als een mooie aanvulling op zijn camping. “Het gebied waar we zitten heeft een rijke geschiedenis, verbonden met de Watersnoodramp. De afgelopen jaren hebben we al regelmatig samengewerkt met het museum en dat we nu in dit project die samenwerking verder verstevigen is wat ons betreft een passend vervolg.”  Manni en het Watersnoodmuseum hopen, dat nu de eerste stappen gezet zijn, meerdere fondsen en partijen de komende jaren zullen aanhaken.

De 5 geschenkwoningen komen straks op het terrein van Camping De Vier Bannen.

Deel dit bericht