Watersnoodmuseum ontvangt bijzonder archief onderzoeksinstituut

Archief van onderzoeksinstituut ILRI geschonken aan het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk

Foto: Selectie van publicaties en onderzoeken, uitgevoerd door het International institute for Land Reclamation and Improvement (ILRI), geschonken aan het Watersnoodmuseum.

OUWERKERK – Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk heeft op woensdag 7 juni een groot scala aan onderzoeken over landaanwinning en waterbeheer als schenking ontvangen van Wageningen University & Research (WUR). Deze onderzoeken werden tussen 1955 en 2001 uitgevoerd door het Wageningse International institute for Land Reclamation and Improvement (ILRI), dat later onderdeel werd van de WUR.

De officiële overdracht van de toonaangevende ILRI-publicaties aan het Watersnoodmuseum is bedoeld om de onbekend gebleven relatie tussen het ILRI en de Watersnoodramp te memoreren. Daarnaast draagt deze schenking bij aan het bewustzijn dat we nooit klaar zijn met de bescherming van land tegen het water in gebieden waar meer dan de helft van ook alle voedsel in de wereld wordt geproduceerd.

Opgericht na de Watersnoodramp
Het ILRI werd vlak na de Watersnoodramp van 1953 opgericht, dankzij een grote financiële gift van de W.K. Kellogg Foundation in de VS. Deze organisatie werd gesticht door de gelijknamige oprichter van de bekende Kellogg cornflakesfabrieken. Deze Foundation is sinds 1930 gespecialiseerd in het katalyseren van kennisoverdracht in onderwijs, gezondheidszorg en landbouw. Dankzij deze steun kreeg het ILRI in de afgelopen 70 jaar een wereldwijde bekendheid op het gebied van landaanwinning, landinrichting en grondverbetering.

Dit instituut bouwde een kennis op die vandaag de dag actueler dan ooit is. Na overstromingen en verzilting is kennis over het landgebruik van cruciaal belang. Henk Ritzema, Assistant Professor bij Wageningen University: “De filosofie van de Kellogg Foundation om ‘organisaties en mensen te ondersteunen om zichzelf te helpen’ zagen de vertegenwoordigers van de foundation precies gebeuren na de Watersnoodramp in 1953: de getroffen boeren hadden in samenwerking met de Nederlandse kennisinstituten binnen één jaar de verzilte gronden weer omgetoverd in vruchtbare landbouwgrond. Deze filosofie werd overgenomen door Nederland met de oprichting van het ILRI om door middel van onderwijs, het ondersteunen van onderzoek en advisering de mensen overal in de wereld te helpen hun landbouwproductie te verbeteren. Door klimaatsverandering en bevolkingsgroei nog steeds een actueel onderwerp.”

Verdere samenwerking
Het Watersnoodmuseum is ontzettend blij met deze bijzondere samenwerking en kennisoverdracht. Directeur Siemco Louwerse: “De gulle gift uit Amerika liet 70 jaar geleden zien dat er wereldwijd aandacht was voor de ramp en de gevolgen ervan. De Foundation doet tot op de dag van vandaag belangwekkend werk. De samenwerking met de onderzoekers van ILRI en WUR sluit aan bij onze rol als kenniscentrum.”

Het Watersnoodmuseum ziet uit naar verdere samenwerking en uitwisseling van ideeën met de WUR en andere wetenschappelijke kenniscentra en hoopt in de toekomst banden met private kennisinstellingen zoals de Kellogg Foundation te onderhouden en een hernieuwde kennismaking te verkennen.

Schilderij van oprichter Will Keith Kellogg, afkomstig uit het archief van ILRI.

Deel dit bericht