'Het water komt' van Rutger Bregman

De zeespiegel stijgt. Als we niets doen, kan de Watersnoodramp van 1953 zich herhalen. Tenzij we de strijd met het water aangaan.

Als er nu één verhaal verteld moet worden, dan is dat het verhaal van Johan van Veen. Ingenieur. Vader van het Deltaplan. Een van de grootste Nederlanders aller tijden.

Want het verhaal van Johan en de Watersnoodramp laat zien: we kunnen de strijd tegen het water opnieuw winnen.

Daarom geeft De Correspondent Het water komt van Rutger Bregman gratis weg.

Lees en verspreid dit verhaal!

(Bron: De Correspondent)


Herdenking Watersnood 1953 zaterdag 1 februari

Herdenking Watersnood 1953 zaterdag 1 februari

09:30 uur: ontvangst in het Watersnoodmuseum

09:45 uur: gezamenlijk lopen naar Watersnoodmonument

10.00 uur: kranslegging bij het Watersnoodmonument naast de caissons in Ouwerkerk ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de watersnoodramp op Schouwen-Duiveland en daarbuiten.

Programma

  • Kranslegging door het college van B&W
  • Krans/bloemlegging door andere partijen
  • Bloemlegging door basisschoolleerlingen
  • Toespraak door burgemeester Gerard Rabelink
  • Bijdrage door kinderburgemeester Josefien van der Meer
  • Blazen Taptoe door de heer Arie Noordijk
  • Een minuut stilte
  • Zingen Wilhelmus, coupletten 1 en 6

Muzikanten van  Oosterlands Fanfare en Luctor et Emergo uit Renesse verlenen medewerking aan de plechtigheid.

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot informeel samenzijn in het Watersnoodmuseum.


Optreden Senioren Orkest Zeeland

Optreden Senioren Orkest Zeeland

OUWERKERK – Senioren Orkest Zeeland geeft zondag 2 februari een speciaal Herdenkingsconcert in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Aanvang concert 14.30 uur, toegang gratis. Aanmelden gewenst, vanwege de beschikbare zitplaatsen.

Senioren Orkest Zeeland vindt zijn oorsprong in 1980 en is opgericht om de oudere muzikanten van Zeeland de mogelijkheid te bieden om met generatiegenoten hun hobby, het gezamenlijk maken van muziek, uit te kunnen oefenen. De muzikanten hebben over het algemeen hun werkzame leven afgesloten en zijn daardoor in de gelegenheid om overdag op doordeweekse dagen te repeteren en concerten te geven.

Allemaal zijn het muzikanten die al hun hele leven in diverse muziekverenigingen in Zeeland hun steentje hebben bijgedragen en de meesten zijn daarin nog steeds actief. De leden komen uit alle delen van Zeeland. Het orkest staat onder de muzikale leiding van dirigent Tonny de Jong uit Putte.

Het Seniorenorkest Zeeland treedt regelmatig op in allerlei verzorgingshuizen, bij activiteiten van ouderenorganisaties en bij verschillende door ondernemers georganiseerde activiteiten. Zondag 2 februari voegen ze het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk toe aan hun lange lijst van locaties waar ze hebben opgetreden. Mis het niet! Kijk voor meer achtergrondinformatie ook op de website van het koor: www.seniorenorkestzeeland.nl

Aanmelden voor kaartjes kan via info@watersnoodmuseum.nl of via telefoonnummer 0111-644382. Locatie: Watersnoodmuseum, Caisson 1, Weg van de Buitenlandse Pers 5, 4305 RJ te Ouwerkerk. Aanvang: 14.30. Toegang gratis.


Watersnoodmuseum weer best bezochte museum in Zeeland

Watersnoodmuseum weer best bezochte museum in Zeeland

OUWERKERK – Opnieuw sluit het Watersnoodmuseum een jaar af als best bezochte museum van Zeeland: met zo’n 97.000 bezoekers. In 2018 trok het museum zelfs 101.000 bezoekers mede vanwege het herdenkingsjaar (65 jaar na 1 februari 1953). Het blijvende succesvolle resultaat in 2019 komt van nieuwe ontwikkelingen zoals het Jeugdwatersnoodmuseum met de heringerichte Deense geschenkwoning, de klimaattentoonstelling en het onderdeel De Veranderende Wereld met Jan Terlouw. 

Ook het eind juni 2019 geopende Vijfde Caisson droeg bij aan het succes. Veel bezoekers bezochten de museumbrasserie en de zalen van het kenniscentrum. Nog niet eerder ontving het museum 700 groepen in één jaar. Inmiddels zijn ook al weer de nodige boekingen voor 2020 ontvangen.

Directeur Siemco Louwerse is blij met de behaalde resultaten: ‘Een ongelofelijk aantal bezoekers dat speciaal naar Ouwerkerk komt. Voor een museum wat zo succesvol is, mede dankzij de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers. Daar ben ik erg trots op. Het komende jaar gaan we vol energie door met nieuwe ontwikkelingen, want ons museum sluit erg aan op de actualiteit wat het klimaat betreft en het DNA van deze regio. Daarbij verliezen we onze geschiedenis, met het verhaal van de ramp natuurlijk niet uit het oog.’

Ook in 2020 wil het museum zich weer inzetten voor de verspreiding van het verhaal van de watersnood van 1953 en de ontwikkelingen sindsdien. Zo staan onder meer de jaarlijkse herdenking van 1 februari alweer gepland, in samenwerking met gemeente Schouwen-Duiveland en de Open Dag in het Watersnoodmuseum en het kenniscentrum, deze keer op zaterdag 8 februari, van 10.00 tot 17.00 uur.


Staat van het klimaat: jaaroverzicht 2019

Staat van het klimaat: jaaroverzicht

Klimaatneutraal Europa stip op horizon na jaar vol protestacties

De Hoge Raad bepaalt dat de Staat der Nederlanden verplicht is de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, Frans Timmermans presenteert de Green Deal met als doel een klimaatneutraal Europa in 2050, klimaatactiviste Greta Thunberg wordt door het gezaghebbende Amerikaanse weekblad Time uitgeroepen tot persoon van het jaar en wereldwijd worden protestmarsen gehouden om aandacht te vragen voor de opwarming van de aarde door klimaatverandering.

Het klimaat is hot. Figuurlijk én letterlijk. De ijskap van Groenland smelt zeven keer sneller dan in de jaren 90 en Australië krijgt te maken met een hittegolf die zijn weerga niet kent. Ook in Nederland is het warm. Heel warm. In februari meldt Weerplaza dat donderdag 25 februari de boeken in kan als de warmste februaridag in Nederland sinds 1920. In juli komt de temperatuur in Nederland boven de 40 graden.

Lees hier het hele jaaroverzicht staat van het klimaat 2019.

Boven: Wildfires in Californië, foto: U.S. Department of Agriculture Public Domain


Watersnoodmuseum partner in Geopark Schelde Delta

Watersnoodmuseum partner in Geopark Schelde Delta

ANTWERPEN - Met de ondertekening van de intentieverklaring op 28 november te Antwerpen, is een belangrijpe stap gezet op weg naar het grensoverschrijdende Geopark Schelde Delta. De provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Noord-Brabant en Zeeland nemen samen met EGTS Linieland van Waas en Hulst hierin het voortouw.

Samen met zo’n 60 partners bestaande uit wetenschap, onderwijs, overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken zij samen aan het vormgeven van het Geopark en de kandidaatstelling bij UNESCO.

Uniek
De Vlaams-Nederlandse Schelde Delta is uniek in haar soort. Nergens ter wereld is er een deltagebied waar de wisselwerking tussen natuurlijke processen en cultuurhistorie, de strijd tussen mens en water zo aanwezig is. De geologische ontstaansgeschiedenis in relatie tot de rijke cultuurhistorie en natuur maken dat het gebied van de Schelde Delta (eigenlijk een estuarium*) alles in zich heeft om een UNESCO Global Geopark te worden. Het gebied beslaat 4 provincies, 61 gemeenten en heeft 1.5 miljoen inwoners.

‘Onze geliefde Scheldedelta is van een zeldzame schoonheid. Dit willen we beter bereikbaar maken voor een breder publiek, zodat meer mensen ervan kunnen genieten. Daarmee zorgen we ook voor draagvlak. Draagvlak dat we hard nodig hebben voor de verdere groei en bloei van de economie, natuur en cultuurhistorie in onze regio’: met deze woorden opende Ludwig Caluwé, gedeputeerde van de provincie Antwerpen, de bijeenkomst ter ondertekening van de intentieverklaring.

Keurmerk
De status van UNESCO Global Geopark is een keurmerk voor de bijzondere geologische en landschappelijke waarden van het gebied. De begrenzing van het gebied moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het kwaliteitskeurmerk brengt geen extra restricties maar juist wel extra status met zich mee. De Schelde Delta wordt er internationaal mee op de kaart gezet. Bovendien benadrukt het de geologische en landschappelijke kwaliteiten van het gebied waarin ook de mens nadrukkelijk een rol speelt en heeft gespeeld.

Wereldwijd zijn er slechts 147 Geoparken in 41 landen. Op dit moment hebben Nederland en België er beide één: Geopark De Hondsrug en Geopark Famenne Ardenne.

Dynamiek van het gebied in verleden, heden en toekomst
De Vlaams-Nederlandse delta legt 50 miljoen jaar geologische evolutie bloot. Het vertelt het verhaal van een gebied dat is ontstaan door de wisselwerking tussen land, zee en de rivier de Schelde, van ijstijden en schommelingen in de zeespiegel en uiteindelijk van de mens die het natuurlijke landschap in de laatste paar duizend jaar omvormde tot een cultuurlandschap. Het verhaal van de Schelde als estuarium en rivier loopt als een blauwe draad door dit gebied.

Een verhaal dat overal in het gebied terug te vinden en te beleven is. Een verhaal over de identiteit van het gebied, een verhaal over verleden, heden en toekomst. Hierdoor biedt de status van Geopark kansen om tot betere spreiding van het toeristisch aanbod te komen en wordt via educatie gewerkt aan bewustwording over de dynamiek van het gebied in het verleden. Dat kan dan weer bijdragen tot  een beter begrip van uitdagingen in gebied zoals klimaatverandering en zeespiegelstijging.

Daarnaast vormt het Geopark een platform waar wetenschappers uit diverse vakgebieden elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen en daardoor meerwaarde voor hun eigen onderzoeksprogramma’s kunnen vinden. Het Geopark gebied is dus eigenlijk al 2000 jaar lang een Climate Living Lab waarin de mens voortdurend experimenteert om zich aan te passen aan het klimaat en de omstandigheden en er te kunnen blijven wonen.

Grensoverschrijdend samenwerkingsverband
De provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Noord-Brabant en Zeeland vormen, samen met EGTS Linieland van Waas en Hulst, het internationale projectteam. Deze bouwt als kwartiermaker aan het netwerk- en samenwerkingsverband Geopark Schelde Delta. Samen met de partners wordt toegewerkt naar een bidbook, dat eind 2021 wordt aangeboden aan UNESCO. Na een evaluatiebezoek zal UNESCO naar verwachting in het voorjaar van 2023 uitspraak doen over de erkenning.

Voor meer informatie: https://www.scheldedelta.eu/nieuws/ en https://www.scheldedelta.eu/ 

*Estuarium: monding van een rivier, waarin zoet rivierwater en zout zeewater vermengd worden en zodoende brak water ontstaat, en waar getijverschil waarneembaar is.


Nieuwe vacatures Watersnoodmuseum

Nieuwe vacatures Watersnoodmuseum

Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk geeft een beeld van wat er is gebeurd tijdens en na de watersnood van 1 februari 1953 en de ontwikkelingen op het gebied van waterveiligheid sindsdien. Het is een stichting met 135 vrijwilligers en een kleinschalige, betaalde staf. Sinds 2016 is het museum erkend als Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum Watersnood 1953.

Omdat het museum een enorme ontwikkeling doormaakt en als kenniscentrum verder ontwikkeld moet worden zijn we, ter aanvulling van de staf, op zoek naar een zelfstandig opererende projectmedewerker en door de verwerving van het naastgelegen ‘Vijfde Caisson’ met een museum-brasserie, zalen voor groepen en een kenniscentrum met relevante seminars en bijeenkomsten en dit verder ontwikkeld moet worden zijn we voor uitbreiding van het team op zoek naar een zelfstandig opererende medewerker events en groepen. 

Via de linkjes zijn de bijbehorende vacatureteksten beschikbaar. Er kan gereageerd worden tot en met zondag 8 december.


Dialoogdag Klimaat en de Oosterschelde

Dialoogdag Klimaat en de Oosterschelde

De ‘Dialoogdag Klimaat en de Oosterschelde’ van de KennisCommunity Oosterschelde vond plaats op 4 november in Het Vijfde Caisson.


Oude arrenslee naar het Watersnoodmuseum

Oude arrenslee naar het Watersnoodmuseum

OUWERKERK – De oude arrenslee die in 1953 wegspoelde uit een Schouwse schuur en bij Ouwerkerk gevonden werd, is maandag 4 november van hotel-restaurant De Campveerse toren in Veere verhuisd naar het Watersnoodmuseum. De slee stond daar 66 jaar in de receptie.

De slee, eind achttiende-eeuws, werd destijds door eigenaar Henk van Cranenburgh gekocht voor zijn hotel-restaurant.
De arrenslee kreeg nieuwe bekleding maar is verder nog in originele staat. De verbindingen zijn niet overal even sterk meer en de meekraprode en blauwgroene beschildering is niet overal meer zichtbaar. De slee is de familie dierbaar.
Het kostte de familie dan ook moeite er afstand van te doen. Hendrina van Cranenburgh, dochter van de man die de slee voor zijn hotel-restaurant ophaalde, wil de slee een veilige plek bezorgen nu er geen opvolger voor het hotel-restaurant is en gunt de slee aan het Watersnoodmuseum. Daarmee gaat een oude wens van het museum in vervulling.
Op woensdag 6 november werd tijdens de jaarlijkse ‘Oral Historyday’ de arrenslee officieel overgedragen aan het museum.

De arrenslee wordt naar het museum gedragen, foto: Liza de Bie

Nieuwe fotospeurtocht jonge bezoekers

OUWERKERK – In navolging op de interactieve routes van Koos en Mina door het Watersnoodmuseum is er nu ook een nieuwe route voor de jongere bezoekers. Sinds 23 oktober is er een foto zoektocht in gebruik voor kinderen van circa 4 tot 7 jaar. Aan de hand van de zoektocht en een stickervel gaan kinderen op zoek naar de juiste locaties in het Watersnoodmuseum. Na afloop krijgen ze een spelletje, dat speciaal is ontwikkeld voor deze zoektocht, als beloning mee naar huis.

Het Jeugdwatersnoodmuseum werd in juni 2019 geopend voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Aan de hand van de waargebeurde verhalen van Koos en Mina, die de ramp van 1953 als kind meemaakten, kan deze doelgroep het museum ontdekken. Onder de noemer Jeugdwatersnoodmuseum wil het museum uitbreiden en ook aan andere leeftijdscategorieën speciale routes door het museum bieden. Met de nieuwe foto zoektocht kunnen nu ook de kinderen van 4 tot 7 jaar een route volgen.
 
Educatiepakketten voor scholieren
Ook educatie voor scholieren en scholen is een belangrijk onderdeel van het Jeugdwatersnoodmuseum. Zo heeft het educatiepakket voor basisschoolscholieren een nieuw jasje gekregen, boordevol informatie en beeldmateriaal voor werkstukken en spreekbeurten. Momenteel worden er ook educatiepakketten voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Deze ontwikkelingen passen goed binnen de functie van het museum als ‘Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum Watersnood 1953’.