Filmpremière Me and Mekong

Filmpremière Me and Mekong

OUWERKERK – Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk host de officiële première van de film Me and Mekong op dinsdag 26 oktober in hun Johan van Veen auditorium van Het Vijfde Caisson in Ouwerkerk. Me and Mekong laat zien hoe de bevolking in de Mekongdelta van Vietnam veerkracht toont en omgaat met uitdagingen rondom water, klimaat en voedsel.

De documentaire vertelt het unieke verhaal van acht bewoners aan de Mekongrivier. Hun dagelijks leven met water wordt gedetailleerd en persoonlijk in beeld gebracht.

Voorafgaand aan de première van de documentairefilm zijn er een aantal sprekers die het woord voeren.  Dit zijn Siemco Louwerse, directeur Watersnoodmuseum; Joep Janssen, directeur Nextblue en filmmaker; Mr. Pham Viet Anh, ambassadeur van Vietnam in Nederland; Elsbeth Akkerman, ambassadeur van Nederland in Vietnam en Dennis van Peppen, manager Internationale Waterprogramma’s bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Hoofd en hart
De documentaire Me and Mekong is een productie van Nextblue, een platform van verhalenvertellers met verhalen over water en klimaatverandering. Zo proberen ze gemeenschappen uit de diverse deltagebieden wereldwijd een stem te geven om hun verhaal te verspreiden en een brug te slaan tussen wetenschap en ervaring. Tussen hoofd en hart. Iets waar ook het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk zich voor inzet.

De première is bestemd voor genodigden, maar de film wordt op een aantal andere data in november, december en januari (oa tijdens de kerstvakantie) opnieuw vertoond voor publiek. De data hiervoor zijn binnenkort te vinden op de website van het Watersnoodmuseum onder de activiteitenkalender.


Watersnoodmuseum presenteert boardroom en game

Watersnoodmuseum presenteert boardroom en game

‘Onderhandel over de toekomst van de Oosterschelde in de nieuwe boardroom van het Watersnoodmuseum’

OUWERKERK – De zeespiegel stijgt en het landschap verandert; hoe gaan we hier mee om? Vrijdag 8 oktober was de feestelijke opening van ‘Oosterschelde in Onderhandeling’ in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. In de serious game die Studio Inscape voor het Watersnoodmuseum ontwikkelde, worden deelnemers uitgenodigd plaats te nemen in het Parlement van de Oosterschelde om te praten over de toekomst van de regio.

In Oosterschelde in Onderhandeling vertegenwoordigen deelnemers een inwoner uit de Oosterschelderegio. Samen nemen zij plaats in het parlement van de Oosterschelde. De deelnemers moeten door middel van onderhandeling een beslissing nemen over drie toekomstige vraagstukken. Een projector toont de gevolgen van de gemaakte keuze, die de basis vormt voor het volgende vraagstuk.
Internationaal
Voor het Watersnoodmuseum ligt het voor de hand de Oosterschelde als voorbeeldcasus te gebruiken. Toch gaat het over meer dan enkel de Oosterschelde. De dilemma’s die worden behandeld staan symbool voor watervraagstukken wereldwijd. ‘Oosterschelde in onderhandeling’ maakt de toekomst voelbaar en laat zien hoe menselijke en niet menselijke inwoners met elkaar verbonden zijn.

(tekst gaat verder onder de foto)

Diepgang
Tijdens de opening, waarbij een van de drie dilemma’s werd gespeeld, kwam naar voren dat het breed kan worden ingezet. Het gaat over een relevant onderwerp en de deelnemer doet belangrijke inzichten op over samenwerking en het omgaan met tegengestelde belangen. De serious game kan worden gespeeld met 9 tot 12 spelers tegelijk.

Meer informatie over Oosterschelde in Onderhandeling is te vinden via www.watersnoodmuseum.nl/oosterscheldeinonderhandeling

InVloed

Om de thematiek breder onder de aandacht te brengen lanceert het Watersnoodmuseum vanaf heden een online game: InVloed, gemaakt door het Rotterdamse bedrijf Vuurrood. In de game wordt de speler uitgedaagd om zich te verdiepen in de wereld van water. Door onderzoek en het beantwoorden van vragen verzameld de speler waterkennispunten. Vervolgens moet de speler aan de slag met beleidsvragen. Lastige dilemma’s met zowel winnaars als verliezers. De game is te vinden via invloed.watersnoodmuseum.nl

Steun
Voor de boardroom en game heeft het Watersnoodmuseum steun ontvangen van Stichting Zeeuwse Publieke Belangen. Doel van beide projecten is het waterbewustzijn te vergroten en de thematiek breder onder de aandacht te brengen.

Een voorbeeld van de game-play van InVloed

Klarinetensemble en balletschool treden samen op

Klarinetensemble en balletschool treden samen op

OUWERKERK – Zaterdag 16 oktober 2021 vindt bij de daktribunes tussen de caissons van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk de multidisciplinaire voorstelling ‘De vloed’ plaats. Het is een performance waarbij muziek en ballet samenkomen. De voorstelling is een samenwerking tussen Muziekschool Zeeland en Elly Geelhoed Ballet.

Muziekschool Zeeland en Elly Geelhoed ballet verzorgen een optreden geïnspireerd door The Flood van Mario Burki. Een fraai stuk waar Elly Geelhoed zelf een choreografie op heeft gemaakt welke wordt begeleid door klarinetensemble Klezz onder leiding van Hans Hest.

Albert de Vos van het Cultuurhuis heeft de muziek van The Flood bewerkt. De voorstelling sluit perfect aan bij het thema van het Watersnoodmuseum en is tevens een mooie culturele samenwerking op Schouwen-Duiveland. Deze voorstelling is nog niet eerder gedaan en wordt speciaal voor dit optreden voorbereid.

Reserveren
Voor wie zeker wil zijn van een plaatsje op de daktribunes kan reserveren tot uiterlijk vrijdagmiddag 15 oktober 16.00 uur. Dit kan door een mail te sturen naar info@watersnoodmuseum.nl onder vermelding van voorstelling De Vloed.


Delta21 presenteert plan in Watersnoodmuseum

Delta21 presenteert plan in Watersnoodmuseum

OUWERKERK – Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk organiseert donderdag 21 oktober vanaf 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur) een lezing met de titel: ‘Lessen van de St. Elisabethsvloed voor heden?- Delta21 komt met een concreet plan’. Een lezing over een toekomstbestendige zuidwestelijke delta.

Delta21 is een integraal plan, dat er primair op gericht is om Nederland te beschermen tegen wateroverlast. Het is daarmee een alternatief voor het dijkverhogingsprogramma van de Deltacommissaris. Concreet: Tussen de kust van de Tweede Maasvlakte en die van het eiland Goeree Overflakkee moet een waterkering komen in de vorm van een duinenrij, een gemaal én een afsluitbare kering. Samen moeten ze vervolgens zorgen voor een integrale aanpak van wateroverlast, energieopslag en natuurherstel.

Delta21 is een plan dat bij een hoge rivierafvoer, maar ook bij een zware stormaanval het hele benedenstroomse gebied vanaf Hoek van Holland tot Gorinchem en tot Tholen moet beschermen, zelfs met een zeespiegelrijzing tot 2 meter. Het plan combineert echter de veiligheid tegen overstromingen met de energietransitie en met het natuurherstel waaronder de vismigratie.

De Delta21 presentatie wordt verzorgd door Leen Berke en Huub Lavooij. De 10-jarige Lukas Kerkhof, de kleinzoon van Huub, levert een bijdrage aan het programma. Een groep van 7 Wageningse eindejaarsstudenten geeft een toelichting op het vismigratieonderzoek, dat zij voor Delta21 hebben uitgevoerd.

Aanmelding voor de lezing kan via info@watersnoodmuseum.nl onder vermelding van Lezing Delta21. Bijwonen van de presentatie is mogelijk na scannen van de QR code of na vertoon van het coronatoegangsbewijs.

Ontwerp: Lucas Kerkhof (10)

Bestuurslid Watersnoodmuseum

Bestuurslid Watersnoodmuseum

Het Bestuur van Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953, kortweg het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, Zeeland, zoekt een nieuw bestuurslid. Het gaat om een algemeen bestuurslid met kennis van communicatie, marketing en PR dat wil bijdragen aan de realisatie van de ambitie om als nationaal museum verder uit te groeien naar een organisatie met een internationale uitstraling.

We zoeken iemand die weet wat nodig is om een breed nationaal en internationaal publiek te bereiken en te stimuleren tot een fysiek of digitaal bezoek aan ons museum, om kennis op te nemen en/of vrijwilliger te worden of anderszins bij te dragen aan onze doelen en organisatie; iemand die tevens de weg weet in diverse overheden en relevante organisaties en (culturele) instellingen.

De komende jaren staan in het teken van een digitale transformatie waarbij fysiek en digitaal aan elkaar gekoppeld worden en het uitbouwen en professionaliseren van het kenniscentrum; daarbij hoort een innovatieve inzet van nieuwe media en marketingtechnieken. Het nieuwe bestuurslid wat we zoeken weet precies wat we daarvoor als organisatie nodig hebben en wil hierbij graag ondersteunen en adviseren.

Organisatie
Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk is gevestigd in de vier Phoenix caissons die in 1953 zijn gebruikt voor de sluiting van het grootste en tevens laatste dijkgat van de watersnood van 1 februari 1953. In de caissons wordt sinds 2001 het verhaal verteld van de ramp die vele levens kostte, hectares land onder water zette, huizen en gebouwen verwoestte en levens, gemeenschappen en eigenlijk heel Nederland enorm beïnvloedde. Hierop voortbouwend is er ruime aandacht voor de steeds duidelijker klimaatverandering, zeespiegelstijging en de bewustwording rondom deze thema’s, vooral bij jongeren.

Het museum vertelt over Herinneren, Leren en Vooruitkijken en is sinds januari 2016 erkend als Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum Watersnood 1953, door de minister van IenM. Het museum heeft een (vrijwilligers) bestuur (8 leden), een kleine betaalde staf en 135 vrijwilligers die zorgdragen voor uiteenlopende taken in het museum en daarbuiten. Het museum trekt jaarlijks bijna 100.000 bezoekers. Kijk voor meer informatie op www.watersnoodmuseum.nl

Sinds 2019 maakt museumbrasserie en kenniscentrum Het Vijfde Caisson ook deel uit van de museumorganisatie.

Profiel

De gezochte kandidaat heeft ervaring met en kennis van marketing, communicatie en PR, zodanig dat bestuur en directie (gevraagd en ongevraagd) kan worden geadviseerd met betrekking tot campagnes, marketingstrategieën, communicatietechnieken, multimediagebruik, inzet van nieuwe communicatietechnieken/nieuwe media, doelgroeponderzoek en meer. Omdat het museum de komende jaren verder wil inzetten op digitalisering en internationalisering en dus ook wereldwijd een rol wil spelen is het wenselijk om iemand met een breed netwerk  en ruime ervaring in genoemde kennisgebieden op te nemen in het huidige bestuur. Kandidaat moet zich tevens aangesproken voelen door recent gepresenteerde toekomststrategieën (meerjarenbeleid 2021-2024).

Een bestuurslid van het Watersnoodmuseum heeft tevens de volgende kenmerken:

  • een ‘helikopterview’;
  • ervaring met het besturen/managen van een middelgrote organisatie;
  • natuurlijk gezag;
  • (politiek) maatschappelijk engagement;
  • een relevant netwerk;
  • affiniteit met de museale sector;
  • ervaring met communicatie in de breedste zin van het woord.

Kennis van de politieke verhoudingen in de regio’s Zeeland, Zuid-Holland en/of Noord-Brabant is een voordeel.

Het museum hanteert de Governance Code Cultuur, in de toekomst zal het bestuur uitgroeien naar een Raad van Toezichtmodel. Het betreft een vrijwilligersfunctie, waarvoor circa vier keer per jaar een vergadering belegd wordt en eens per jaar een brainstormsessie.

Meer informatie over deze functie kunt u verkrijgen via bestuur@watersnoodmuseum.nl of via Siemco Louwerse, directeur Watersnoodmuseum (06-32278103). Uw sollicitatie kunt u richten aan: Watersnoodmuseum t.a.v. Bestuur, p/a Weg van de Buitenlandse Pers 5, 4305 RJ Ouwerkerk of via bovenstaand e-mailadres. De selectieprocedure is in handen van een selectiecommissie bestaande uit enkele bestuursleden en de directie van het Watersnoodmuseum.
Reageren tot en met 31 oktober 2021.


September 2021 – Klimaat is niet meer links of rechts

September 2021 – Klimaat is niet meer links of rechts

Het noordpoolgebied warmt twee keer zo snel op als het wereldgemiddelde. Zeeën liggen zullen rond 2100 een tot anderhalve meter hoger gestegen zijn, waardoor kusthabitats worden bedreigd., foto: Timinilya – CC BY-SA 4.0

Actie voor een duurzame samenleving. Dat is wat jongeren willen. In Zierikzee verzorgen tweeduizend scholieren een levende animatie voor het klimaat en in Middelburg lopen studenten een klimaatmars. De jongeren lijken de wind mee te krijgen. Voor het eerst in de geschiedenis is in de Troonrede een serieuze passage opgenomen over klimaatverandering. Het klimaat is niet langer links of rechts.

‘Het klimaatprobleem is het grootste probleem dat wij als planeet hebben. Alles is daarmee verbonden. Ik wil een goede toekomst voor de kinderen en jongeren van nu’, zegt UCR-student Emelia Köhn. ‘Als we nu actie ondernemen kunnen we misschien nog iets veranderen.’ De zorgen van Köhn, en met haar die van veel andere jongeren, zijn volgens klimaatwetenschapper aan de Vrije Universiteit Brussel Wim Thiery terecht.

Hij stelt dat kinderen die nu geboren worden tijdens hun leven gemiddeld zeven keer vaker blootgesteld worden aan hittegolven, tweemaal zoveel bosbranden, 2,6 maal meer droogtes, 2,8 keer meer overstromingen en bijna driemaal zoveel mislukte oogsten als mensen die zestig jaar geleden zijn geboren. ‘En dat maakt de klimaatcrisis wezenlijk anders dan bijvoorbeeld armoede, waar leeftijd minder een onderscheidende rol speelt.’

Arme landen
Uit het onderzoek van Thiery, gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Science, blijkt dat niet alle jonge generaties even hard getroffen worden. De 53 miljoen kinderen die sinds 2016 in Europa zijn geboren. zullen vier keer meer klimaatextremen meemaken, maar de 172 miljoen kinderen in Afrika bijna zes keer meer. ‘Als je naar hittegolven kijkt. wordt het voor kinderen in Afrika zelfs vijftig keer meer’.

Thiery: ‘Als we erin slagen onze uitstoot de komen jaren drastisch te verminderen, kunnen we de ergste gevolgen voor kinderen wereldwijd nog voorkomen. Tegelijkertijd hebben we een ontnuchterende boodschap voor de jeugd in arme landen. Die staat ongelooflijk veel klimaatextremen te wachten, zelfs bij het meest ambitieuze klimaatbeleid.’

De komende jaren wordt, zo belooft het demissionaire kabinet, 6 tot 7 miljard euro uitgetrokken voor de aanpak van klimaatcrisis. Dit in de vorm van subsidies voor de aanschaf van een elektrische auto en het isoleren van woningen. Het vervroegd sluiten van – zwaar vervuilende – kolencentrales blijft echter voorlopig nog toekomstmuziek. Sterker nog: de extreem hoge (en nog steeds stijgende) gasprijzen bezorgen kolengestookte energiecentrales een kleine revival. Voor Maarten de Zeeuw, campagneleider Klimaat en Energie bij Greenpeace, een extra signaal dat de overheid meteen moet ingrijpen: ‘Het kabinet moet alles doen wat in zijn macht ligt.’

De kolencentrale van Bełchatów in Polen - sluiting toekomstmuziek? Foto: Petr Štefek - CC BY 2.5

Groen verdienmodel
Tegelijkertijd is ‘het groene verdienmodel’ in opmars. De agrarische sector schuift steeds meer richting ‘Planet Proof’, ook al kost het boeren veel extra arbeid om duurzaam te werken. Om het label On the way to Planet Proof te mogen gebruiken, moet de landbouwproducent voldoen aan een hele trits voorwaarden: verantwoord omgaan met water, afval minimaliseren en zoveel mogelijk kiezen voor fossielvrije energie.

Ook wordt hen gevraagd groen te bemesten en te werken aan biodiversiteit en dierenwelzijn. Daar staat een extra vergoeding voor de telers tegenover.

Akkerbouwer Johannes Straver uit Almkerk is enthousiast. De andere aanpak werpt vruchten af. In de bodem krioelt het van de wormen en het aantal insecten en vogels op de akkers is fors gegroeid. ‘Het is best wat werk. Maar hoe langer je het doet, hoe makkelijker het wordt. Dus wij gaan zeker door, al is die extra vergoeding wel van groot belang.’

Bij de NOS wordt met de gedachte gespeeld om een special regelmatig terugkerend klimaatjournaal in het leven te roepen. En dat moet niet alleen over de oorzaken en gevolgen van klimaatextremen gaan, maar ook over waarheden en vooral onwaarheden in de vorm van nepnieuws en niet-feitelijke onderzoeken.

Oplaadpunt boten
Naast elektrisch rijden lijkt nu ook elektrisch varen in opkomst. In Zeeland heeft het Schouwen-Duivelandse Brouwershaven de primeur van een snel oplaadpunt voor boten. Aan de 35 meter lange afmeerkade aan de Haven Zuidzijde kunnen twee boten tegelijk inpluggen bij een laadzuil en zo vliegensvlug opladen.

In de categorie opmerkelijk: Een actie van milieufederatie ZMf waarbij gratis boompjes beschikbaar werden gesteld, heeft geleid tot een stormloop. Binnen drie kwartier waren alle 4000 boompjes vergeven….

Bronnen: PZC, nos.nl, NRC>Klimaat,  tiijdschrift Science, nu.nl


Nazomer-optredens Watersnoodmuseum

Nazomer-optredens Watersnoodmuseum

Divers programma met muziek, poëzie en dans

OUWERKERK – Het Watersnoodnoodmuseum in Ouwerkerk organiseert, vanaf zondag 19 september, vier middag-nazomeroptredens. Voor deze optredens wordt voor de bestaande dak-tribunes een buitenpodium gerealiseerd waar de muzikanten kunnen optreden.

Reserveren
Reserveer een plaats op de dak-tribunes  Reserveer (tijdig, want vol=vol, max 52 personen totaal op de tribunes) uiterlijk de vrijdagmiddag voor het optreden via info@watersnoodmuseum.nl

Bij slecht weer worden de optredens naar het auditorium van Het Vijfde Caisson verplaatst.

Zondag 19 september Iris Penning 

Iris Penning maakt eigenwijze poëtische pop. Ze bezingt het leven met haar herkenbare, heldere stem en spitsvondige teksten. Haar motto is “Liever vieze voeten dan altijd schoenen aan.” Ook is ze de stadsdichter van Eindhoven in 2020-2021.

Iris Penning bracht drie platen uit die lovend werden ontvangen, stond meer dan duizend keer op de planken, op festivals en in theaters en op ludieke podia. Met haar heldere stem zet ze een sfeer neer die vaak wordt omschreven als “ontwapenend”. Ze wordt bijgestaan door de virtuoze celliste Mirthe de Jonge.

Ze is een echte doe-het-zelver met verschillende uitingen. Ze maakte een lettertype van haar handschrift, maakte handgemaakte merch-tassen (de “Niks aan de Handtas”), en knutselde 250 dichtbundels in elkaar. Ze houdt alles vooral dicht bij zichzelf.

www.irispenning.com

Locatie: Tribunes buiten

Tijd: 15:00 uur

Entree: pay what you want

* Bij regenachtig weer wordt deze show naar het auditorium van Het Vijfde Caisson verplaatst.

Zondag 26 september Bram Houg 

Bram Houg is een Singer songwriter uit Goes die vooral bekend is geworden door zijn deelname aan The Voice of Holland. Al vanaf zijn 10e zingt hij en speelde in diverse musicals waaronder “The Sound Of Music”. Na zijn deelname aan The Voice of Holland bracht hij de singels Live In The Light en Write The Unwritten uit.

Locatie: Tribunes buiten

Tijd: 15:00 uur

Entree: pay what you want

* Bij regenachtig weer wordt deze show naar het auditorium van Het Vijfde Caisson verplaatst.

Bram Houg

Zondag 10 oktober Poëzie-middag met Cies Meinders 

Locatie: Auditorium van Het Vijfde Caisson

Tijd: 14:00 uur

Entree: gratis

Zaterdag 16 oktober Klarinetensemble Zeeuwse Muziekschool & Elly Geelhoed Ballet

Locatie: Tribunes buiten

Tijd: 15:00 uur

Entree: gratis

* Bij regenachtig weer wordt deze show naar het auditorium van Het Vijfde Caisson verplaatst.


1.500 kinderen maakten een levende klimaatboodschap voor wereldleiders

1.500 kinderen maakten een levende klimaatboodschap voor wereldleiders

ZIERIKZEE – Vrijdagochtend 11 september hebben zo’n 1.500 leerlingen samen met 500 begeleiders van bijna alle scholen van Schouwen-Duiveland (Zeeland) in Zierikzee een levende animatie gemaakt om aandacht te vragen voor de klimaatverandering. Van de animatie is een videoclip gemaakt met muziek van Zeeuws Orkest en de Middelburgse band PEER. Doel is om de videoclip in november vertoond te krijgen op de klimaattop in Glasgow, COP 26.  De boodschap van de videoclip richting wereldleiders is: ACT AS ONE, alle hens aan dek voor het klimaat!

De afgelopen weken is er een enorme peilschaal (40 meter hoog) geschilderd op de graansilo van Zierikzee, zichtbaar in de verre omtrek. Op vrijdag 10 september 2021 vormde deze peilschaal het decor voor ’s werelds grootste levende animatie. De iconische peilschaal is bedoeld om blijvend aandacht te vragen voor de klimaatcrisis en zeespiegelstijging in het bijzonder.

Op vrijdagavond 10 september 2021 werd de videoclip ACT AS ONE gepresenteerd aan het publiek tijdens een livestream op www.actasone.nl.

Lancering
Vrijdagavond 10 september 2021 werd het project gepresenteerd via een livestream vanuit poppodium Brogum te Zierikzee. De videoclip en de peilschaal stonden die avond centraal. Naast kinderen die hebben meegedaan aan de animatie werd de speciaal gezant verenigde naties en overstromingsdeskundige Henk Ovink gevraagd wat hij kan doen om de videoclip in Glasgow vertoond te krijgen. Henk Ovink is de eerste Nederlandse waterambassadeur en gaf live in de uitzending zijn reactie. De Middelburgse band PEER bracht voor het eerst de door hen gecomponeerde song ACT AS ONE live ten gehore. De livestream begon om 19.30 uur en was te volgen op www.actasone.nl.

“Door een animatie bereik je heel veel mensen en dat vind ik een supergaaf idee. Het zal er vast superleuk uitzien. Via social media wordt zo’n clip natuurlijk heel veel gedeeld.” Frederique, één van de deelnemende kinderen.

Over de Peilschaal
Kinderen van groep 7 van de Theo Thijssenschool uit Zierikzee deden eind 2019 mee aan de Young Energy Society Challenge (YESC). Samen met juf en kunstenares Dieuwke Parlevliet maakten ze een ontwerp voor een enorme peilschaal op de graansilo in Zierikzee. Het idee om de peilschaal op de graansilo te schilderen, om zo aandacht te vragen voor de klimaatverandering, heeft de eerste prijs én de publieksprijs van een klimaatwedstrijd voor jongeren gewonnen.

“Als mensen de peilschaal zien, hoop ik dat ze zich gaan afvragen hoe hoog het water eigenlijk staat.” Dieuwke Parlevliet.

Organisatie
De projectgroep van ACT AS ONE bestaat o.a. uit mensen van het Watersnoodmuseum, de Stichting BewuSD en Stichting Obase. In totaal telt het project 44 sponsoren en samenwerkingspartners. Van lokale bedrijven tot grote organisaties zoals het Wereld Natuur Fonds.

De peilschaal op de graansilo te Zierikzee.
Het jongeren PR team van Act as One op het veld waar de animatie opgenomen zal worden (met op de achtergrond de graansilo te Zierikzee).
Schilderwerkzaamheden van de peilschaal op de graansilo.

Zeeuwse themamusea verzamelen samen video's met DNA van Zeeland

Zeeuwse themamusea verzamelen samen video's met DNA van Zeeland

MIDDELBURG – De vijf Zeeuwse themamusea zijn op initiatief van het Watersnoodmuseum uit Ouwerkerk een project gestart om persoonlijke verhalen te verzamelen. Partners in dit project zijn naast het Watersnoodmuseum, het Zeeuws Museum in Middelburg, Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwsdorp, Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent en het MuZEEum in Vlissingen. Gezamenlijk leggen ze met 14 oral history video’s het Zeeuwse DNA vast. Het project wordt gesteund door Provincie Zeeland.

In veel Zeeuwse musea komen onderwerpen aan bod waarachter een uniek verhaal schuilgaat. Door het vastleggen van deze persoonlijke getuigenissen krijgt het publiek veel meer inzicht in de Zeeuwse geschiedenis. Als musea deze verhalen digitaal ontsluiten, brengen ze ‘de verborgen schatten‘ van het museum naar het publiek toe. De video’s zijn te bekijken via de YouTube playlist “DNA van Zeeland”. Daarnaast zijn de video’s ook geplaatst op de site van “Zeeuwse Ankers” en worden er verhalen gedeeld via het landelijke platform “Het geheugen van Nederland”.

Oral History 
In de serie ’Zeeuws DNA in oral history’ zijn veertien video’s gemaakt die aan de hand van oral history een indruk geven van de identiteit van de Provincie Zeeland. Deze ‘mondelinge geschiedenis’ is een methode van wetenschappelijk onderzoek naar het verleden op basis van mondelinge overlevering.

Er is veel diversiteit in de verhalen. Zo vertelt André Hoogenboom over de Wederopbouw van het Abdijplein in Middelburg na de 2e wereldoorlog. Herbert Sepers en Peter Feij vertellen hun verhaal over de Scheldestaking in 1980, waarbij de productie van De Koninklijke Schelde 14 dagen stil lag tot er loonsverhoging kwam. Ook zijn er ontroerende verhalen; zoals het verhaal van Wim Jonker over “De Tien van Renesse”. Hij was negen jaar toen hij in de kerk zat en zijn twee ooms langs reden die ter dood veroordeeld waren.

Onderwerpen aanmelden
In totaal zijn er nu 14 video’s online geplaatst. Daarmee is uiteraard nog niet het hele verhaal van Zeeland verteld. Om het Zeeuwse DNA nog vollediger in beeld te brengen kunnen onderwerpen aangedragen worden. Vanuit de thema musea wordt vervolgens beoordeeld welk van de ingezonden onderwerpen in aanmerking komen.

Onderwerpen kunnen worden aangedragen tot 1 oktober 2021 onder vermelding van “Zeeuws DNA” naar: info@watersnoodmuseum.nl. In de mail moet een korte motivatie staan waarom het aangedragen onderwerp belangrijk is om vast te leggen.

Wim Jonker vertelt in DNA van Zeeland over zijn ooms; twee slachtoffers van 'De Tien van Renesse'

Augustus 2021 – Ambitieus klimaatbeleid biedt kansen

Augustus 2021 – Ambitieus klimaatbeleid biedt kansen

Global Day of Action in Kopenhagen, foto: america.gov – CC BY-SA 2.0

Een ambitieus klimaatbeleid biedt kansen voor de verduurzaming en ‘vergroening’ van de economie. Dat is de stellige overtuiging van voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. ‘Nederlanders kennen de bedreiging van klimaatverandering en een stijging van de zeespiegel maar al te goed. Maar als innovatieleider heeft Nederland veel te winnen.’ Von der Leyen windt er geen doekjes om: ‘Niks doen tegen klimaatverandering wordt steeds duurder.’

In de Green Deal – het klimaatplan van de Europese Unie – is een volledig klimaatneutrale samenleving in 2050 het einddoel. Over negen jaar moet de uitstoot van broeikasgassen 55 procent lager zijn dan in 1990. ‘We moeten de feiten onder ogen zien’, zegt Von der Leyen. ‘Extreme regenval en overstromingen in Nederland, België en Duitsland, dodelijke temperaturen in Canada, smeltende permafrost in Siberië: klimaatverandering is een feit.’

In het kader van de Green Deal is onlangs een groot klimaatpakket gelanceerd, met twaalf nieuwe of aangepaste Europese wetten. Von der Leyen: ‘We laten met dit pakket zien hoe we alle sectoren kunnen verduurzamen en hoe iedereen hiervan kan profiteren.’ Von der Leyen is niet bang dat klimaatbeleid ten koste gaat van economische groei. ’CO2-uitstoot en economische groei hebben we in Europa al losgekoppeld. Onze uitstoot is sinds 1990 met 25 procent gedaald, terwijl de economie met 60 procent is gegroeid.’

Kinderen marcheren voor klimaatrechtvaardigheid, foto: Lorie Shaull - CC BY-SA 2.0

Fietsen
Iedereen, zegt klimaatorganisatie Urgenda, kan een steentje bijdragen aan de oplossing van het klimaatprobleem. Het hangt volgens Urgenda-directeur Marjan Minnesma wel samen met hoeveel geld je te besteden hebt. ‘Als je niet veel geld hebt, zou ik zegen: eet zo min mogelijk vlees en ga over naar plantaardige eiwitten. Als je wat meer te besteden hebt, leg dan zonnepanelen op je dak.’ Mobiliteit is in Nederland goed voor 20 procent van de CO2-uitstoot. Minnesma: ‘Dus minder rijden, elektrisch rijden, deelauto’s, trein, fiets, lopen, dat is allemaal helemaal goed.’

Verder helpt alles wat te maken heeft met minder spullen kopen en minder vliegen. Gebruikte Vintage-kleding is, zegt Minnesma, veel milieuvriendelijker dan nieuwe kleding. ‘Want voor Vintage-kleding heb je geen nieuwe katoen hoeven te planten en water hoeven geven.’ De industrie moet in de visie van Minnesma ook flink aan de bak. ‘De industrie moet nu echt grote sprongen maken. Staal maken met waterstof is echt anders dan staal maken met steenkool.’

In de agrarische sector geldt Carbon Farming als een van de manieren om duurzamer te werken. Joris Baecke van landbouworganisatie ZLTO: ‘Als land- en tuinbouw verkeren wij inde unieke situatie dat we CO2 kunnen vastleggen. Dat onderscheidt ons van andere sectoren. Als je over grote oppervlakte iets meer organische stof in de bodem opslaat, zou dat een gigantische opslag van CO2 betekenen.’

Voor woonstichting Beveland Wonen is verduurzaming van het woningbezit de belangrijkste opgave uit het klimaatrapport. Bestuurder Peter Bevers: ‘Jaren geleden hebben wij ons het doel gesteld dat onze circa 12.000 woningen in 2050 volledig gasloos zijn. Dit bespaart 12,5 miljoen kubieke meter gas. Er valt ook winst te halen door ons nog meer te richten op circulair/recyclebaar bouwen. Tegengaan van verspilling, gebruik van natuurlijke materialen en hergebruik maken dat we minder een beroep hoeven te doen op niet-hernieuwbare grondstoffen. Dit leidt tot minder afval.’

De Nederlandse overheid, met de rechterlijke Urgenda-uitspraak als stok achter de deur, trekt de knip in de strijd tegen klimaatverandering. Zes tot zeven miljard euro worden de komende jaren geïnvesteerd in duurzame subsidies voor bijvoorbeeld het aanschaffen van een elektrische auto of het isoleren van huizen. Vooralsnog worden geen besluiten genomen over het vervroegd sluiten van kolencentrales en ook worden er nog geen knopen doorgehakt over extra stikstofmaatregelen.

Wetlands, zoals uiterwaarden, kunnen behalve water ook heel veel CO2 bufferen, foto: Montgomery County - CC BY-SA 2.0

Geen slechte zomer
In de categorie opmerkelijk: De zomer van 2021 lijkt zowat de slechtste aller tijden, maar schijn bedriegt. De flop van vijf slechte zomers wordt niet eens gehaald. Het was zelfs warmer dan normaal. De zomer van 1993 is de boeken ingegaan als de koudste, met maar een paar dagen boven de 23 graden. De zomer van 1998 was ook niet best, maar de titel somberste en natste zomer gaat naar het jaar 2011. Weerplaza-meteoroloog Alfred Snoek: ‘Er was een weekje in augustus dat het aardig warm was, maar daar is ook alles mee gezegd.’ Tja, dan valt de zomer van 2021 toch weer mee…

Bronnen: PZC, nos.nl, NRC>Klimaat, Global Change Biology, nu.nl,